به گزارش خبرگزاری ایرنا از گچساران ؛ رئیس هیئت شطرنج گچساران گفت: در این مسابقه 65 شطرنج باز آقا و خانم به صورت آزاد با هم رقابت کردند.

خانم شریفی افزود: این رقابت ها در 9 دور به روش سوئیسی و زیر نظر فدراسیون شطرنج برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج گچساران گفت: در پایان این مسابقات پوریا ماری اوریاد از فارس مقام نخست، مسعود مصدق پور از مشهد جایگاه دوم و رضا علیزاده از شیراز عنوان سوم را از آن خود کردند.