به گزارش خبرگزاری برنا مرکزی ؛ علی صانعی اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدارکاتی تیم ملی زیر 20 سال فوتسال را اعلام کرد.

علی صانعی، سرمربی تیم ملی زیر ۲۰ سال فوتسال اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تدارکانی را به شرح زیر اعلام کرد.

امید ابراهیمی، سعید رستمی، امید خانی از خوزستان.سهند رضا پور، حمیدرضا کریمی و محمد طاهری از قزوین، مهدی کریمی، بهنام فکور و محمد جامع از مرکزی، محمد حیدری و علی خدادادی از البرز، ابوالفضل شهبازی از تهران،متین محمدی از کردستان، حمید قهرمانی از فارس، حمزه کدخدایی از کرمان، توحید لطفی از آذربایجان شرقی،سید حسین رضوی از قم. بازیکنان فوق باید راس ساعت ۲۰ روز شنبه نهم اردیبهشت ماه خود را به کادر فنی در مرکز ملی فوتبال ایران معرفی کنند.

این اردو تا ۱۴ اردیبهشت ماه برگزار می شود.