غلامرضا کاظمیان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سه موضوع ساکنان غیر رسمی، اسکان غیر رسمی و سکونتگاه‌های غیر رسمی را باید از یکدیگر تفکیک کنیم.

وی افزود: سکونتگاه‌های غیر رسمی برای شهرها تهدید بوده و نقطه ضعف برای شهرهای امروز هستند که می‌تواند مؤلفه‌های زندگی شهری مشهد را با مخاطره مواجه کنند.

 کاظمیان بیان کرد: اما از طرفی ساکنان غیر رسمی شهر تأمین‌کننده برخی از نیازهای اقتصادی و شغلی شهرها است که با نبود آن‌ها اقتصاد شهری با اختلال مواجه می‌شود.

 عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران گفت: ما باید تمام سعی خود را انجام دهیم تا تهدیدها را نیز به فرصت تبدیل کنیم و از طرفی این تعدد جمعیت در این مناطق را از نظر کیفی نیز توسعه دهیم.

کاظمیان تصریح کرد: مدیریت شهری باید از طریق ظرفیت‌سازی، نهادسازی بسترسازی به توانمندسازی این مناطق کمک کند و خدمات را نیز در این مناطق گسترش دهد.