به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مهران مدنی در خصوص کنفرانس اظهار کرد: صحبت مدیران شهری در کنفرانس بر اساس بررسی علمی و دقیق‌تر بود که این موضوع نشان دهنده احاطه این افراد بر مسائل شهر است همچنین این موضوع در جهت پیشرفت فضای شهری، مطلوب و مناسب است.

پژوهشگر حوزه مدیریت شهری گفت: برنامه‌ریزی چنین کنفرانسی قطعاً بسیار مشکل است ولی اگر افراد بیشتری از دانشگاه‌ها در کشورهای دیگر شرکت می‌کردند قطعاً بار علمی برنامه بیشتر می‌شد.

وی افزود: فضای شهری باید برای همه افراد جامعه از کودک گرفته تا سالمندان مناسب باشد.