به گزارش برنا از سنندج، رقابت های قهرمانی جوانان دختر کشور روزهای پنجشنبه و جمعه 7 و 8 اردیبهشت ماه با شرکت 67 ورزشکار از استان های ایران در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد.

در این رقابت ها، دختران جوان دو و میدانی کار در رشته های 100 متر، 200 متر، 400 متر، 800 متر، 1500 متر، 5000 متر، 10000 متر، 100 متر بامانع، 400 متر بامانع، 3000 متر بامانع، 4 در 100 متر امدادی، 4 در 400 متر امدادی، 10 کیلومتر پیاده روی، هفتگانه، پرتاب دیسک، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه، پرتاب چکش، پرش ارتفاع، پرش طول، پرش سه گام و پرش با نیزه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

تیم استان کردستان با 4 دونده در ماده های مختلف به این رقابت اعزام شد و با کسب 4 مدال زرین به کار خود در رقابت های قهرمانی جوانان دختر کشور خاتمه داد.

بشرا راموز دونده عنوان دار مریوانی در ماده های 3000 متر بامانع و 5000 متر با اقتدار دو نشان طلا را بدست آورد و بر سکوی نخست این رقابت ها قرار گرفت.

ندا قریشی دیگر دونده سندجی در مواد 400 متر بامانع و  100 متر بامانع به ترتیب دو نشان طلا و نقره را به خود اختصاص داد.

تیم استان کردستان با کسب 30 امتیاز بعد از استان های خراسان رضوی، تهران و فارس در جایگاه چهارم این رقابت ها قرار گرفت.  

گفتنی است، فائزه صیادی سرپرستی و مربیگری تیم کردستان را در رقابت های قهرمانی جوانان دختر کشور را بر عهده داشت.