به گزارش خبرگزاری برنا از تهران،مهدی مجیدی معاون اداری مالی فرمانداری ویژه شهرستان ری، گفت:وظیفه این ستاد به طور کلی حفظ آرامش بازار است و در ایام انتخابات این وظیفه به صورت ویژه پیگیری خواهد شد.

وی برگزاری نمایشگاه بهاره را اقدامی مثبت در جهت تثبیت قیمت ها در ایام عید ارزیابی کرد و اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه بهاره در واپسین روزهای سال گذشته سبب شد تا مردم ری تنشی در قیمت ها احساس نکنند و با خاطری آسوده و دلی شاد به استقبال تعطیلات عید نوروز بروند، هرچند لازم است باز هم با ارزیابی نقاط ضعف و قوت آن برای برگزاری هرچه بهتر آن در آینده برنامه ریزی شود.

مجیدی با تمجید از بازرسی ها و سرکشی های مداوم و مستمر، تاکید کرد: این بازدیدها هم در سطح مردم و هم در سطح اصناف بازخورد خوبی داشته است ولی باید برای مثمر ثمرتر شدن آن، این گشت ها از حالت انفرادی به گروهی تبدیل شود.