به گزلرش خبرگزاری برنا از تهران، این جلسه با حضور ضیایی بخشدار و رئیس هیات اجرایی، بابایی بخشدار خاوران و مربی آموزش ، محسنی نماینده هیات نظارت شورای نگهبان، اعضای هیات اجرایی ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و اعضای کمیته های انتخابات بخش جاری برگزار شد .

گفتنی است که در این جلسه به توضیح و تشریح آیین نامه های اجرایی ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و در مورد اجرای صحیح موارد قانونی و همچنین تخلف و تقلب پرداخته شد .

در پایان اعضای حاضر در جلسه پرسش های خود را اعلام و پاسخ های لازم ارئه گردید .