به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ علیرضا رزم حسینی در آئین دوازدهمین دوره جایزه افضلی پور با تاکید براینکه در استان کرمان طی سه سال گذشته بیش از سه میلیارد دلار تامین مالی خارجی پروژه ها انجام شده است، افزود: تعداد شرکت های دانش بنیان در استان کرمان از 26 شرکت به  51 شرکت رشد یافته است و صادرات این شرکت ها نیز در سه سال فعالیت دولت تدبیر و امید، از 28 هزار دلار به 340 میلیون دلار افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه باید نقش دانشگاه در توسعه را تعریف کرد، اظهار کرد: پول، معدن، ثروت، آب و سرمایه اجتماعی وجود دارد اما مدیر توسعه یافته نداریم و کارآفرینانی که از هیچ، همه چیز می سازند باید به صحنه بیایند و مدیریت گنج هایی که در کشور هست را بر عهده گیرند.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان کرمان با اشاره به اشاره به اینکه دولت باید زمینه ایجاد شغل را ایجاد کند، گفت: کارهایی که دولت انجام می دهد در این راستا است و کار اصلی در این زمینه بر دوش جوانان و کارآفرینان است.

رزم حسینی از مرحوم افضلی پور به عنوان یک کارآفرین و صادر کننده یاد کرد و گفت: کارآفرینان و خیران زیادی هستند که دانشگاه ها و مدارس را در سطح استان کرمان و کشور می سازند.

وی با تاکید بر اینکه باید کارآفرینان و علمای مجتهد روشن ضمیر را قدردان باشیم، عنوان کرد: افضلی پور بزرگوار به خوبی تشخیص داد که با ساخت دانشگاه می تواند سرمایه اجتماعی فراهم آورد.

استاندارکرمان با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: در این دوره باید دولتی خردگرا، توسعه خواه، تکریم کننده کارآفرین و دولتی که جریان فعالیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه را در مسیر ارتقا قرار دهد، انتخاب کنیم.

رزم حسینی با بیان اینکه در این استان  خدمات بزرگی از سوی دولت ارائه شده است، بیان کرد: در این دولت در حوزه گردشگری 95 هزار گردشگر به استان کرمان سفر کرده اند و این در حالی است که در دو دولت نهم و دهم 32 هزار نفر به استان کرمان سفر کرده اند.

وی با تاکید براینکه ایجاد شهر نمونه اقتصاد مقاومتی قلعه گنج، مقصد جدید گردشگری به نام قلعه گنج ایجاد شده است، گفت: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفت سفر به استان کرمان داشته اند و در حوزه بهداشت و درمان گام های بلندی برداشته شده است.

نماینده عالی دولت تدبیر و امید در استان کرمان گفت: در این دولت مجوز ایجاد دو هزار و 400 تخت بیمارستانی در کرمان صادر شده که از این تعداد، یک هزار و 600 تخت در دست ساخت است.