به گزارش خبر گزاری برنا از استان تهران  دکتر نادر شیرکوند عضو شورای مرکزی حذب اعتدال و توسعه  کشور  با  اشاره به فعالیت  حزب  در ستاد دکتر روحانی گفت:در بین کاندیدها ذی صلاح ترین آنها دکتر روحانی است و این حزب در دوره قبل نیز حمایت خود را اعلام داشت زیرا روحانی را پدر حزب اعتدال میداند.

 وی ارزیابی خود را از عملکرد 4ساله دولت تدبیر و امید را مثبت دانست و افزود:زمانی که سال 92 روحانی کشور را تحویل گرفت وضع اقتصاد اسفبار با نرخ تورم 40%را داشتیم و به حمدالله در سال 96 و پایات دولت یازدهم این نرخ به تک رقمی کاهش پیدا کرده است و مسائل فرهنگی_آزادی مطبوعاتی_آزادی اهل قلم را در پی داشته است.

عضو شورای مرکزی حذب اعتدال و توسعه  کشورگفت: علی رغم این شرایط بهتر مشاغل علمی رشد بسیاری داشته و در بحث سیاست خارجی به موجب برجام موفق شدیم ایران را از ذیل بند  هفتم شورای امنیت سازمان ملل  خارج کنیم زیرا ایران  جز کشور هایی بود که هر لحظه امکان حمله به آن وجود  داشت.

وی اظهار داشت:از حزب اعتدال و توسعه،اصلاحات حمایت میکنم  به دلیل اینکه حزب در مسیر توسعه پایدار و آبادانی کشور گام بر میدارد.

شیر کوند در پاسخ به سوالی در رابطه با تخریب از سوی  حامیان برخی کاندیداها ریاست جمهوری افزود:از جریانی  که خیلی بسته و سنتی فکر میکند و نمیخواهد مدرنیته را درک کند انتطار نمیرود  ایستایی،پویایی،آزادی فرهنگ و آزادی بیان را قابل قبول بداند و انکار نکند.

عضو شورای مرکزی حذب اعتدال و توسعه  کشور در پایان از مسئولین شهرستان ورامین خواست تا اماکن مذهبی عمومی و اجتماعی را همانطور که در اختیار آن طیف خاص قرار داده در اختیار اصلاحات و اعتدال گرایان  نیز بگذارد تا مردم با حقیقت رو به رو شوند.

شیرکوند گفت:مردم را دعوت میکنم که در انتخابات شورای شهر به لیست اصلاحات رای بدهند که در شهر شاهد تحولی که در کشور بودیم باشیم زیرا این ایست با ظرافت تمام چینده شده است.