به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ، میراسماعیلی در این دیدار  در معیت معاون تربیت بدنی و سلامت با مدیر کل آموزش و پرورش لرستان صورت گرفت ؛ عدم تمرکز دستگاه تعلیم و تربیت بر روی توسعه ورزش های قهرمانی را یک آسیب برشمرد و افزود : فعالیت ها و تلاش های صورت گرفته در آموزش و پرورش لرستان و نگاه دبیران تربیت بدنی مدارس استان نشان از این واقعیت دارد که علاوه بر توجه به توسعه ورزش های همگانی ، ورزش قهرمانی نیز مورد غفلت قرار نگرفته است و این نوید را هم به دنبال دارد که باید در آینده نزدیک منتظر تربیت و پرورش قهرمانان ورزشی در رشته های مختلف بود .

میر اسماعیلی در ادامه مدارس را بستر و زیر ساخت ورزش قهرمانی برشمرد و تاکید کرد : اگر از ابتدا و از سنین دبستان روی ورزش قهرمانی سرمایه گذاری شود ؛ قطعاً نتیجه آن در آینده به ثمر خواهد نشست .

وی در ادامه به وجود ورزشکاران مطرح استان در میادین ملی و بین المللی اشاره کرد و افزود : این نگاه وجود دارد که ورزشکاران بومی استان از ظرفیت خود برای توسعه ورزش استان  استفاده کنند وباید بستر را برای حضور مشتاقانانه و فعالانه این ورزشکاران فراهم کرد .