به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، در پی دستور فرماندار، در راستای حفظ زیبایی و آراستگی منظر عمومی شهر و جلوگیری از نصب پوسترهای تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و ریاست جمهوری بر روی دیوارها سطح شهر،  معاونت خدمات شهری شهرداری قدس اقدام به جانمایی و نصب 50 جایگاه ویژه در نقاط مختلف شهر برای امر تبیلغات کاندیداهاکرده است.

اسدی معاون خدمات شهری شهرداری قدس: این جایگاه ها در معابر و  موقعیت های پرتردد شهر نصب شده و از پوشش و گستردگی مطلوبی برخوردار است.

وی در خصوص نصب تبلیغات در فضاهای غیر مجاز شهری یادآور شد : نصب تبلیغات در اینگونه مکانها به سیما و منظر عمومی شهر آسیب می رساند و از اینرو  شهرداری قدس در سریعترین زمان ممکن نسبت به حذف و پاکسازی تبلیغات فوق اقدام خواهد کرد.

رحیم اسدی در پایان جایگاههای اختصاص یافته به امر تبلیغات در نقاط مختلف  شهر را به شرح ذیل اعلام کرد :