به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان؛ مدیر کل آموزش و پرورش لرستان دردیداربا آرش میراسماعیلی قهرمان لرستانی جودوی جهان ورزشکاران بومی لرستان را از ذخایر و افتخارات استان برشمرد و گفت : لرستان استعدادو ظرفیت خوبی در رشته های مختلف ورزشی دارد و با توجه به وجود استعداد های بالقوه نتوانسته است جایگاه خاص خود را پیدا کند .

خدانظر دریکوند وجود تفکر سیستمی را عاملی مهم در توسعه استان معرفی کرد و گفت : باید این تفکر در جامعه نهادینه شود که با همدلی و همکاری زمینه رشدو شکوفایی استان را فراهم کنیم .

وی در ادامه بر این نکته تاکید کرد که توسعه و تجهیز مراکز ورزشی می تواند  به رشد و شکوفایی ورزش استان منجر شود و افزود : باید قهرمانان ملی استان کمک کنند تا جوانان و نوجوانان امکان بهره مندی از تجهیزات استاندارد و مناسب ورزشی را پیدا کنند .