به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ؛ معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش لرستان در دیدارمشترک مدیرکل آموزش وپرورش با آرش میر اسماعیلی قهرمان لرستانی جودوی جهان بر تعامل سازنده با قهرمانان و اساتید ورزشی تاکید کرد.

فرید بهرامی گفت : نگاه دانش بنیان بر ورزش مدارس حاکم شده است.

وی افزود: با این نگاه توفیقات بسیار خوبی در عرصه های ملی و بین المللی کسب شده است .