به گزارش خبر گزایر برنا در استان تهران؛ این نشست که به منظور آشنایی با داوطلبین از فرآیند تبلیغات و جرائم انتخاباتی بود با حضور دکتر ناجی فرماندار و رئیس هیئت اجرایی حوزه انتخابیه شهرستان شهریار، فرنیاپور معاون سیاسی انتظامی  فرمانداری و رئیس ستاد انتخابات، فاضل حسینی رئیس دادگستری ، حسین زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهریار،اعضای هیأت های اجرایی و نظارت ستاد انتخابات شهرستان شهریار و داوطلبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد.