به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، در اطلاعیه شماره 9 ستاد انتخابات کشور اعلام شد سامانه بیتاک به عنوان واسط ارتباطی میان مردم، نامزد های انتخابات، انتشار دهندگان محتوای تبلیغاتی و ستاد انتخابات کشور، به منظور ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی و آگاهی از فعالیت های تبلیغاتی در این فضا راه اندازی شده است.

این اطلاعیه به استان ها ابلاغ شد که متن کامل آن بدین شرح است: به منظور بهره گیری بیشتر از فرصت های فضای مجازی به ویژه دسترسی مردم به اطلاعات صحیح و قابل اعتماد، افزایش مشارکت مردمی و مقابله با تخریب و شائبه افکنی علیه کاندیداها و همچنین ضابطه مند نمودن استفاده از فضای مجازی  با هدف پوشش دادن نیازمندیهای ذینفعان تبلیغات انتخاباتی فضای مجازی، دستورالعمل تبلیغاتی در فضای مجازی تنظیم و ابلاغ شده است.

 براساس این دستورالعمل سامانه بیتاک به عنوان واسط ارتباطی میان مردم، نامزد های انتخابات، انتشار دهندگان محتوای تبلیغاتی و ستاد انتخابات کشور، به منظور ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی و آگاهی از فعالیت های تبلیغاتی در این فضا راه اندازی شده است.

 این سامانه در برگیرنده اطلاعات نامزد های انتخاباتی و صفحات شخصی آنها بوده و کلیه هموطنان عزیز برای اطلاع از فهرست نامزد های انتخاباتی، می توانند به آدرسhttp://bitaak.ir مراجعه و از کانال های رسمی و رسانه های تبلیغاتی هریک از داوطلبان آگاه شوند.

لازم است نامزد های انتخاباتی نیز با مراجعه به سامانه بیتاک و استفاده از راهنمای مربوطه، در چارچوب قوانین و مقررات و طبق دستورالعمل فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات در فضای مجازی  نسبت به اعلام رسانه های تبلیغاتی خود اقدام کنند.

 بدیهی است هرگونه تبلیغات در فضای مجازی از طریق نامزد های انتخاباتی تنها پس از ثبت  و اعلام رسانه های تبلیغاتی آنها در این سامانه و با رعایت چارچوب های اعلامی مجاز است و همچنین هیچ یک از انتشار دهندگان نیز خارج از ضوابط اعلام شده و بدون ثبت چارچوب تبلیغی توافقی با نامزد ها در سامانه بیتاک اجازه فعالیت انتخاباتی نخواهند داشت.

ستاد انتخابات کشور