به گزارش خبرگزاری برنا از محمودآباد؛ یحیی یوسف پور در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه طی بازدیدی که با حضور معاون وزیر جهادکشاورزی و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی کشور، مدیرکل شهرک های صنعتی استان مازندران از شهرک صنعت شهرستان محمودآباد صورت گرفت، گفت: با تامین اعتبار، تصفیه خانه شهرک صنعتی تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد.

فرماندار محمودآباد با اشاره به اینکه آسفالت و معابر باقیمانده شهرک، خرید ماشین آتش نشانی، طراحی ورودی شهرک از دیگر اقداماتی است که تا پایان سال جاری انجام می شود، اظهار داشت: زمین های که در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفت و نتوانستند شروع به کار کنند بزودی  این زمین ها باز پس گرفته خواهد شد و در اختیار سرمایه گذاران واقعی قرار خواهد گرفت.

یوسف پور تصریح کرد: ۶۰ هکتار از زمین های خریداری شده با مساعدت معاون وزیرجهادکشاوری به شهرک صنعتی محمودآباد الحاق خواهد شد و فرصت برای سرمایه گذاران فراهم می شود.

وی با بیان اینکه به زودی سندهای تفکیکی سرمایه گذاران شهرک صنعتی محمودآباد صادر خواهد شد، اذعان داشت: متولیان امر به جهت تشویق وترغیب سرمایه گذاران شرایط خرید اراضی شهرک را فراهم کنند.

فرماندار محمودآباد با اشاره به شعار سال جاری مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال، خاطرنشان کرد: از آغاز، تلاش ها و فعالیت های  بسیاری برای ایجاد اشتغال و حمایت از تولیدکنندگان در شهرک صنعتی محمودآباد در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت تدبیر و امید صورت گرفته است.