.به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران ، استقبال مردم از نمایشگاه کتاب تهران در روز جمعه 15 اردیبهشت بسیار بیشتر از روزهای گذشته بود که بارش باران شدید باعث شد جمعیت انبوهی در فضای بین غرفه‌ها و راهروها متراکم   شده  امور را مختل سازند و تعدادی از غرفه های  نمایشگاه بین المللی کتاب تعطیل شوند.

همچنین در خصوص حضور مردم در نمایشگاه باید گفت؛ استقبال از نمایشگاه کتاب با مخاطبان بی‌شماری که دارد، پیام‌های متفاوتی را به آنها که در فرهنگ و رفتارهای عمومی مردم کشورمان تأمل می‌کنند، منتقل می‌کند.

یکی از این پیام ها اینست، با تمام مشکلاتی که در صنعت نشر ما وجود دارد، با همه اینکه کتاب‌های زرد و عامه پسند، ویترین بسیاری از ناشران را تصاحب کرده است، باز هم کتاب برای مردم ارزشمند است،

همچنین این استقبال نشان می‌دهد، فرهنگ مطالعه و کتاب خواندن نه رفتاری برای تظاهر و تفاخر بلکه ادب و آیینی است که ریشه در ذهن و دل ایرانیان دارد.

در پایان باید گفت، کتاب‌های پرفروش هر نشر به خصوص نشرهای معتبر هم نشان می‌دهد که غالب مردم ما نه از سر تفنن بلکه از روی آگاهی و شناخت به سراغی کتابی می‌روند و آن را تهیه می‌کنند.