به گزارش خبر گزاری برنا در تهران، بر اساس گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات فرمانداری تهران، نحوه فعالیت تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیت ها و ممنوعیت ها و سایر شرایط و مقررات مربوطه را آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود( کاندیداهای انتخاباتی را نمی توان تا پایان انتخابات احضار یا بازداشت نمود)

استناد قانونی:

1- مدت زمان مجاز تبلیغات هفت روز است و این مدت از هشت روز مانده به روز اخذ رای آغاز و تا 24 ساعت مانده به روز اخذ رای پایان می یابد .

2- استفاده از هرگونه پلاکارد (جز در محل ستاد انتخاباتی) ، دیوار نویسی و کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی توسط داوطلب انتخاباتی و یا طرفداران او ممنوع است و متخلفین از سه تا سی روز به زندان محکوم می شوند .

3- عکس در دو فرم حداکثر ابعاد 70*100 سانتی متر است .

4- استفاده از هر گونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوایی فلزی و یا هر جنس دیگر یا ابعاد بیشتر از 70*100 سانتی ممنوع است .

5- استفاده از جزوه ، تراکت یا عکس (با حداکثر ابعاد 70*100 سانتی متر ) و برگزاری سخنرانی و جلسات پرسش و پاسخ مجاز است .

6- اعلام نظر شخصیت ها به شرطی مجاز است که بدون ذکر عنوان و مسئولیت آنان با ... و مدرک کتبی مربوطه با امضاء آنان تسلیم هیات اجرایی انتخابات شده باشد .

7- مجامع و گروه های هر حوزه انتخابیه (مانند جامعه روحانیت مبارز یا مجمع روحانیون مبارز تهران یا روزنامه ها و مجلات هفتگی ) می توانند کتبا از نامزد مزبور حمایت کنند و به نامزد اعلام نمایند .

8- نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروه های مردم را در ذیل دو نوع پوستر مجاز یا زندگی نامه منتشر نماید .

9- منظور از دو فرم همان دو نوع پوستر کاغذی است که نوشتن تبلیغات انتخاباتی در صدر و ذیل آن بلا اشکال است و شامل ممنوعیت نمی شود.

10- منظور از پلاکارد و تراکت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه ای، کاغذی، مقوایی و فلزی است و سیلک نیز از جمله مصادیق و امثال این ها است . لکن نصب هرگونه تابلو که  مشخص کننده ستاد انتخاباتی است بلا اشکال است .

11- مسئولیت تخلف از موارد ذکر شده متوجه فرد یا افراد یا گروه ها یا تشکیلاتی است که اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده اند .

12- در هر صورت کاندیدای انتخاباتی نمی توان در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود .

13- مدت فعالیت های تبلیغاتی برای تمامی نامزدها یکسان است و هشت روز قبل از روز اخذ رای ادامه خواهد داشت.

 

*در فعالیت های تبلیغات انتخاباتی، انجام امور ذیل ممنوع است و مرتکبین تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند .

استناد قانونی:

 1. نوشتن و یا اظهار مطالب خلاف واقع
 2. دیوارنویسی، راه اندازی کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار خارج از محل سخنرانی و یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی.
 3. اعلام نظر شخصیت ها در تایید نامزدها با ذکر عنوان مسئولیت آنان
 4. استفاده از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد .
 5. فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری
 6. استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه ها و ادارات، شرکت های دولتی و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن ها و نهادها و موسساتی که بودجه عمومی (به هر میزان) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مذکور
 7. فعالیت تبلیغاتی مجریان و ناظران انتخابات برای نامزدهای انتخاباتی در قلمرو مسئولیت خود
 8. الصاق هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی ، تابلوی بیمارستان ها ، تابلوی مدارس و سایر موسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و همچنین تاسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست ، باجه های تلفن ، پست های برق و تلفن ، تابلوها و املاک بخش خصوصی(مگر با رضایت مالکان یا متصرفان) و هر گونه تابلوی راهنما ، مامورین انتظامی در صورت مشاهده چنین موارد متخلفان را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می نمایند . بخشداری ها موظف اند با استفاده از امکانات محلی نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام نمایند .
 9. تبلیغ علیه نامزدها و هر گونه هتک حرمت و حیثیت آنان .
 10. پاره یا معدوم نمودن عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی در مدت و زمان قانونی تبلیغات که در محل های مجاز الصاق شده و یا نصب شده باشد .
 11. انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی تحت عنوان داوطلبی خارج از مهلت قانونی تبلیغات .
تبصره (1): در جات تحصیلی و سوابق خدمات و فعالیت های مورد ادعا در آثار تبلیغاتی باید مستند به مدارکی باشد که در صورت نیاز هیات اجرایی، ارایه آن ها امکان پذیر باشد .

 

*نامزدها می توانند برای توزیع آثار تبلیغاتی خود از خدمات شرکت پست استفاده کنند .

*مطبوعات و نشریات نباید آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند یا مطلبی در خصوص انصراف داوطلبان چاپ نمایند . در غیر این صورت نامزدها حق پاسخگویی دارند و آن نشریه مکلف به جاپ فوری در مدت زمان مجاز تبلیغات می باشد .

*انتشار اعلام نظر شخصیت ها به شرطی امکان پذیر است که عنوان مسئولیت و سمت آنان ذکر نگردد.

*همزمان با آغاز کار ستاد تبلیغات انتخاباتی نامزدهاا ،نشانی و محل ستاد و نام مسئول کتبا و با امضای نامزد انتخاباتی مربوط به آگهی هیئت اجرایی حوزه انتخابیه برسد .

ستاد تبلیغات انتخاباتی ،مرکزی است که فعالیت های تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می پذیرد .

نکته (1): هر داوطلب شورای روستا تنها می تواند یک ستاد تبلیغاتی دایر نمایند .

نکته (2): هر داوطلب شورای شهر تنها می تواند در هر منطقه شهرداری یک ستاد تبلیغاتی دایر نمایند.

شهرداری ها، بخشداری ها با استفاده از امکانات محلی، محل های مناسبی را برای الصاق و یا ارایه آثار تبلیغاتی نامزدها تعیین نمایند.

نکته: بخشداران می توانند در این رابطه در صورت لزوم هزینه لازم را از نامزدها اخذ نمایند .

*استفاده از امکانات تبلیغی موسساتی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند ولی با رعایت ضوابط و انعقاد قرار داد و اخذ وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی برای آن ها کار تبلیغاتی انجام می دهند .(مثل نشریات وابسته به دولت)، در تبلیغات انتخاباتی بلا مانع است .

استفاده از امکان دولتی و عمومی مشروط به اخذ مجوز از مقامات ذی صلاح و پرداخت هزینه برابر برای تمامی نامزدها و طرفداران بلا مانع است .

*استفاده از هرگونه آثار تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان اعم از کاغذی، پارچه ای ، مقوائی، فلزی و یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از 70*100 سانتی متر ممنوع است .

*هرگونه عکس و آثار تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی که در محل شعبه ثبت نام و اخذ رای وجود دارد باید قبل از اخذ رای ، توسط اعضای شعبه امحاء شود.