به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ محمد حسین اردشیر معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش لرستان در آئین افتتاح این نمایشگاه گفت : در این نمایشگاه پروژه های علمی و پژوهشی دانش آموزان لرستانی در6 محور دست سازه ها، پژوهش، ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، علوم آزمایشگاهی و کارآفرینی در معرض دید دانش آموزان و فرهنگیان قرار گرفته است .

وی هدف از برگزاری این  جشنواره را عملیاتی کردن  مبانی نظری مسائل آموزشی دانش آموزان عنوان کرد و افزود : جشنواره  نوجوان خوارزمی  خوارزمی اتصال و هماهنگی  بین کتب درسی با کار، جامعه و محیط زیست است .

اردشیر  با بیان این که مهم ترین هدف آموزش و پرورش و معلم، خلق موقعیت جدید  برای بروز خلاقیت دانش آموزان است، ادامه داد: خوشبختانه جشنواره  نوجوان خوارزمی یکی از موقعیت هایی است که نه تنها مهم ترین هدف آموزش و پرورش را دنبال کرده و به بروز و ظهور خلاقیت دانش آموزان منتج می شود، بلکه زمینه را برای ارتقای دانش و مهارت دانش آموزان در زمینه امور پژوهش و تحقیقاتی  فراهم می کند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش لرستان در ادامه تاکید کرد : پس از داوری  پروژه های دانش آموزان 7پروژه به مرجله کشوری راه خواهد یافت. وی تاکید کرد : سومین نمایشگاه جشنواره نوجوان خوارزمی و بازارچه کارو فناوری دانش آموزان استان لرستان روزهای شنبه و یکشنبه 16و 17اردیبهشت ماه آماده بازدید علاقمندان است .

اردشیر به حضور 95درصد از دانش آموزان دوره اول متوسطه در این جشنواره اشاره کرد و گفت : آموزش و پرورش با اجرای طرح توسعه متوازن هدایت تحصیلی تلاش می شود تا زمینه خلاقیت ،پژوهش و کارآفرینی را در مدارس فراهم کند

یحیی دریکوندی دبیر سومین جشنواره نوجوان خوارزمی آموزش و پرورش لرستان هم به مشارکت 67هزار دانش آموز دوره دوم متوسطه در این جشنواره اشاره کرد و افزود : آثار بیش از 4هزارو 500دانش آموز در مرحله استانی پذیرفته شده و پس از داوری 7اثر برگزیده به مرحله کشوری راه پیدا خواهد کرد .

وی به حضور با نشاط و موفقیت آمیز دانش آموزان پژوهشگر لرستانی در دومین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی اشاره کرد و گفت : دانش آموزان لرستانی در 3محور جشنواره مقام های اول تا سوم را کسب کردند.