به گزارش خبرگزاری برنا از گچساران؛جلودارزاده به منظور سخنرانی در جمع حامیان دکتر حسن روحانی ساعت ۱۸ عصر روز دوشنبه هجدهم اردیبهشت ماه در ستاد خانه کارگر دکتر حسن روحانی شهرستان گچساران به سخنرانی می پردازد.