به گزارش خبرگزاری برنا مرکزی ؛ مدیر کل بهزیستی استان مرکزی افزود: در این طرح که در سطح وسیعی در بین زوجین در آستانه ازدواج و دانش آموزان دبیرستان انجام شد زوجین غربالگری شده و دانش آموزان در معرض کم خطر به صورت رایگان آگاه سازی و مشاوره انجام و موارد پر خطر به صورت رایگان مشاوره و آزمایش ژنتیک تا سقف ۳ میلیون تومان از سوی دولت انجام شد

وی اظهار داشت :  در ایران سالیانه حدود 30تا 40 هزار کودک معلول متولد می شوند که مشکلات عمده ای برای فرد معلول ، خانواده و جامعه ایجاد می کند زیرا فرد معلول بخشی از توانایی های جسمی و ذهنی ، حرفه ای ، اجتماعی یا روانی خود را از دست داده است یا اصلاً این توانایی هارا به دست نیاورده است .

دکتر بهروز رفیعی عنوان کرد :  تحقیقات نشان داده است که بیش از نیمی از ناهنجاری های مادر زادی کاملاً  قابل پیشگیری هستند .احتمال بروز معلولیت و مرگ و میر در ازدواج های فامیلی 2تا 3 برابر ازدواج های غیر فامیلی است و تا حد امکان باید از ازدواج های فامیلی خودداری گردد .

وی در ادامه اذغان داشت :  دفتر پیشگیری از معلولیتها  های معاونت پیشگیری اداره کل بهزیستی استان مرکزی بنا به دستور سازمان بهزیستی کشور و پیرو یکی از اهداف اساسی سازمان یعنی پیشگیری از معلولیت های با علت ژنتیکی از سال 93 اقدام به اجرای دو طرح ”غربالگری اختلالات ژنتیک ” و ”مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج ” با هدف پیشگیری از معلولیت های ژنتیکی در سطح شهرستان اراک نمود ، که در این طرح ها کلیه خدمات مشاوره پزشکی ژنتیکی  و بخشی از هزینه های انجام  آزمایشات  رایگان بوده است و  در اجرای  طرح های مذکور3 آزمایشگاه ، 3 پزشک و 5 کارشناس ژنتیک  با طرح همکاری داشتند .  در سال 95 در طرح مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج  تعداد1600 زوج و در طرح غربالگری اختلالات ژنتیک تعداد 2500 دانش آموز ، از خدمات طرح بهره مند شدند