به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛علی اصغراسفندیارپوراز چهره های شاخص اصلاح طلب استان لرستان درگفت وگوی اختصاصی با برنا درخصوص ارزیابی خوداز انتخابات آتی ریاست جمهوری گفت:من به لطف خدا به پیروزی مجدد دکتر روحانی خوشبین هستم .

نماینده مردم کوهدشت دردوره دوم  مجلس شورای اسلامی ومدیرکل آموزش پرورش لرستان در دولت اصلاحات افزود:  همانطورکه بارها گفته ام اگر مردم  سه نکته را رعایت کنندمسلما شاهد پیروزی دکترروحانی در انتخابات ریاست جمهوری خواهند شد.

اسفندیارپوردر تصریح این سه نکته گفت:اول اینکه مشارکت مردمی باید گسترده باشد و دوم اینکه چون درموضع اپوزوسیون انتقاد از دولت کارآسانی است لذا باید با هوشمندی وحفظ اخلاق انتقادهای بی جا از دولت را پاسخ دهندوسوم هم  اینکه نباید بی خیال باشیم که ایشان خودش رییس جمهوراست ودیگر دست از تلاش بکشیم.

چهره شاخص ومشهور اصلاح طلبان لرستان تاکید کرد: اگر ما این سه موئلفه را درنظر بگیریم ونیروهای سیاسی ومردم آنهارا رعایت کنند من  به رای آوردن آقای روحانی در این انتخابات بسیارخوشبین هستم .

 گفت وگو : رضا جودکی نژاد