به گزارش خبرگزاری برنا مرکزی؛  محمد تقی آبایی ضمن اعلام نرخ افزایش حقوق بازنشستگان افزود: به دنبال اجرای سیاست‌های حمایتی دولت تدبیر و امید و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حداقل بگیران، برای دومین سال متوالی میزان دریافتی حداقل بگیران تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور افزایش یافت.

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: براساس تصمیم هیات دولت و با هدف تقویت قدرت خرید و بهتر شدن وضعیت معیشت حداقل بگیران  بعد از افزایش حقوق مستمری بگیران تحت پوشش سازمان بازنشستگی کشوری که میانگین 19/9 درصد افزایش داشت بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی  14/5 درصد به میزان حداقل مستمری و 12/5  درصد به سایر سطوح اضافه شده است.

براساس این گزارش آن دسته از مستمری بگیران که به رغم افزایش14/5 درصدی، رقم دریافتی‌ آنها کمتر از ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان باشد، سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا حداقل مستمری را به مرز یک و میلیون صدهزار تومان برساند.

آبایی ادامه داد : استان مرکزی 75 هزار بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی دارد.

وی اعلام کرد: افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از فروردین ماه و بازنشستگان تامین اجتماعی از اردیبهشت ماه اعمال می شود.