به گزارش برنا، داود شایقی صبح امروز در سمینار آموزشی طرح‌های دفتر شاخص قیمت‌ها که با حضور کارشناسان کشوری در سرعین برگزار شد اظهار داشت: این سمینار آموزشی از طرف مرکز آمار که در حوزه طرح شاخص قیمتها فعالیت می‌کنند برگزار می‌شود که در این سمینار 140 نفر از کارشناسان آمار شرکت کردند و 9 طرح قیمت که تورم شهری و روستایی به استنباط از آنها استخراج و مورد استفاده قرار می‌گیرد، مورد بررسی واقع می‌شود.

وی گفت: این طرح قیمت‌ها مربوط به حوزه‌های شهری و روستایی است که از جمله آنها می‌توان به بررسی در مجموعه‌های گاوداری‌ها، مرغداری، خدمات و صنعت اشاره کرد که هر تک به تک این موارد در راستای تهیه نرخ تورم ماهانه در شهر و روستا حائز اهمیت بوده و در کشور بعد از پردازش نرخ تورم اعلام می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل در رابطه با نتایج سرشماری نفوس و مسکن در استان اردبیل بیان کرد: نتایج کلی این سرشماری به طور دقیق منتشر شده و نتایج خرد سرشماری در استان نیز در روزهای آینده و به زودی منتظر می‌شود که آمار جمعیت به تفکیک زن و مرد و نیز آمار شهرستان‌ها، بخش‌ها و دهستان‌ها در اختیار مردم قرار می‌گیرد که تمامی آیتم‌های مورد نظر برای ارزیابی و سرشماری دقیق در آبادی‌ها و روستاها از طریق آمارگیران سرشماری نفوس و مسکن استان اردبیل به دقت لحاظ شده است.

شایقی افزود:‌ امیدواریم که برگزاری این سمینار آموزشی در راستای تعیین شاخص قیمت‌ها در رابطه با کنترل تورم شهری و روستایی مورد استفاده قرار گیرد و نسبت به قبل آمارهای تورم دقیق ارائه شود که تمامی این موارد در این سمینار آموزشی به کارشناسان آموزش داده می‌شود.

وی تصریح کرد: این سمینار آموزشی 6 روزه خواهد بود و مدیرکل دفتر شاخص قیمت‌های مرکز آمار ایران مهمان اصلی این برنامه است که در این مدت مشکلات و کم و کاستی‌های پیش روی تعیین دفتر شاخص قیمتها مورد بررسی قرار می‌گیرد.