به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان این جلسه با حضور رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، مدیریت امور شعب بانک قوامین استان، مدیر اعتبارات بانک قوامین، معاون صنایع کوچک، مدیر اداری و کارشناس اعتبارات شرکت شهرکهای صنعتی لرسنان تشکیل شد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان اظهار داشت: طی صورتجلسه این نشست مقرر شد بر اساس ضوابط بانک قوامین به بنگاه های کوچک و متوسط مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی تسهیلات پرداخت و دستگاه ATM در مرکز کسب و کار شهرک شماره (2) خرم آباد نصب گردد.

بختیار رازانی گفت: پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از طرف بانک لرستان به سرپرستی تهران و همچنین شرکت شهرکهای صنعتی به سازمان صنایع کوچک و ارائه بسته های بانک قوامین شامل محصولات سپرده ای و انواع تسهیلات جهت درج در سایت شرکت شهرکها و اطلاع رسانی به واحدهای صنعتی از دیگر موارد این صورتجلسه بود.