به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، طبق آخرین تماس برقرار شده در شب گذشته با جواد نوروزی در بیس‌کمپ، بارش برف از صبح دیروز آغاز شده‌ و ارتفاع برف در این کمپ به ۱۵ و در کمپ دو به ۳۰ سانتی متر رسیده‌‌است.

همچنین پیش‌بینی برای امروز بعداز‌ظهر نیز بارش برف می‌باشد.

گفتنی است بنا به اخبار رسیده از بیس‌کمپ اورست، باتوجه به فعالیت‌های انجام شده توسط تیم‌ها تا کمپ سه و بررسی‌های بعمل آمده، و تشخیص وجود ضعف در طناب‌های ثابت بین کمپ دو به سه و چهار، مقرر گردیده در همین روزها، طناب‌ها و مسیر، به منظور ایمنی بیشتر تعویض و بازسازی گردند.