به گزارش برنا آذربایجان غربی، جواد آقازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی در جلسه هیات رئیسه دانشگاه که یک شنبه 24 اردیبهشت 1396 به همراه رونمایی از سند توسعه علمی آموزش عالی سلامت استان برگزار شد ضمن تشکر از همت حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در تدوین این سند گفت : زمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دانشگاهی بسیار گمنام بود اما امروز با تلاش همکاران ،توانمندیها و قوتهای این دانشگاه بر سر زبانهاست و دانشگاه توانسته جایگاه واقعی خود را بدست آورد .

وی افزود :اما برای توسعه همه جانبه عرصه سلامت استان نیاز است نقشه راه دانشگاه علوم پزشکی با لحاظ کلیه حوزه های آموزشی ، پژوهشی ، بهداشتی ، درمانی ،فرهنگی و دانشجویی و سایر واحد های ذیربط  تدوین گردد که به تلاش جمعی نیازمند است .

وی افزود: هر چند برنامه های استراتژیک وجود دارد ولی عملیاتی نشده است لذا لازم است نقشه راه دانشگاه تهیه و بدنبال آن برنامه عملیاتی تدوین گردد .

آقازاده در ادامه تصریح کرد : استان آذربایجان غربی با توجه به وجود افراد توانمند علمی در عرصه سلامت شایسته رسیدن به بهترین ها و تعالی است .