به گزارش برنا آذربایجان غربی، این سند که نخستین تجربه در نوع خود در استان می باشد به همت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تدوین گردیده است .

محمد رضا محمدی فلاح معاون آموزشی دانشگاه در این خصوص به خبرنگار ما گفت : در ترسیم این نقشه کوشش شده، تا با الهام گیرى از اسناد بالادستی و بهر ه گیرى از ارز شهاى بنیادین آنها و توجه به اهداف راهبردى نظام جمهورى اسلامى ایران، چشم انداز نقشه آموزش عالی سلامت در افق 1404 هجرى شمسى تبیین شود.

وی افزود : این نقشه حاصل برنامه ریزی، فعالیت و تلاش جلسات متعدد کارشناسی ومشارکت عده زیادی از صاحب نظران، مدیران، استادان و اندیشمندان عرصه آموزش سلامت استان بوده است.

گفتنی است سند توسعه آموزش عالی سلامت استان شامل بخشهای گامهای مدلسازی و طراحی سند توسعه آموزش عالی سالمت استان آذربایجان غربی ، مرور نظام مند اسناد ، برآورد جمعیت استان ، وضعیت کنونی شاخصهای آموزش عالی سلامت در استان آذربایجان غربی و آینده نگاری و پیش بینی وضعیت مطلوب آموزش عالی سلامت استان در افق چشم انداز 1404 می باشد .