به گزارش برنا آذربایجان غربی، مجتبی علیزاده، مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهرداری ارومیه، بیان کرد:  سازمان زیباسازی شهرداری با استفاده از کارتن پلاست و سازه های پارچه ای موقت به جهت نصب پوستر تبلیغاتی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر اقدام  کرده است.

وی اظهار کرد:  در این راستا و بر اساس بند ۲۷ماده ۵۵و ماده ۹۲قانون شهرداری نصب هرگونه پوستر تبلیغاتی و تخریب بیت المال ممنوع بوده و قابل پیگرد قانونی است.

مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهرداری ارومیه خاطر نشان کرد: موضوع تخریب منظر شهری با تمام جدییت از سوی سازمان پیگری خواهد شد.