به نظرم بهتر است اول این سوال را داشته باشیم که چرا باید اساسا رای بدهیم؟ و بعد چرا به روحانی رای می‌دهیم ؟

صندوق رای هنوز بهترین بلکه تنها امکان برای تعریف، پیگیری و احقاق حقوق شهروندی است و فرق نمی‌کند که این رای به انتخابات ریاست‌جمهوری باشد، خبرگان، مجلس و یا شورای شهر.

رای ریاست‌جمهوری اما به دلیل تاثیر عمیق در کل نظام اجرایی البته از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و قطعا یک مشارکت صد در صدی را می‌طلبد، خاصه مشارکت آن‌ها که بیش از منافع حقیر فردی به مصالح جمعی و سرنوشت امروز کشور و فردای فرزندان سرزمین فکر می‌کنند.

رای من البته به دکتر روحانی است؛ برای تداوم برنامه‌هایی که نشانه‌های موفقیت آن‌ها به خوبی آشکار شده است، به روحانی رای می‌دهم.

برای حفظ عزت و اقتدار میهن اسلامی،  توسعه، برای آزادی، برای صلح و امنیت و پیشرفت به روحانی رای می‌دهم.

جمهوریت بخش تفکیک‌ناپذیر نظام جمهوری اسلامی است، همه‌ی آنچه که اصل جمهوریت نظام و رای عمومی را تهدید کند، همه‌ی آنچه که یک ملت را به خودی و غیر خودی تجزیه کند، همه‌ی  آنچه که صلح، امنیت و آرامش کشور را آن هم در فضای کنونی ملتهب و متلاطم خاور میانه و جهان و جریان ترامپیسم و....به خطر بیاندازد، برای ما یک تهدید ویران‌گر و یک خطر جدی است.

رای به روحانی حداقل این تهدیدها را از ما دور می‌کند  و این البته کم اتفاقی نیست.