به گزارش خبرگزاری برناازلرستان، علی یاورعزیزپور درنشست هم اندیشی روسای هیئت های ورزشی شهرستان دلفان ،از افزایش اعتبارات وزارت ورزش و جوانان در برنامه ی ششم توسعه خبر داد و گفت: در برنامه ی ششم اعتبار 500 میلیارد تومانی به 3 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در این دوران وزارت ورزش بیشترین افزایش اعتبار را دارد.

علی یاورعزیزپور گفت: بی شک با حمایت های دولت این پیشرفت بیشتر خواهد شد و شاهد رشد بیش از پیش ورزش در کشور و استانهاو شهرستانها خواهیم بود.
 
مدیر کل ورزش و جوانان لرستان تلاش مسئولان وزارتی در این بهره مندی را بسیار ارزنده دانست و گفت: خوشبختانه طی سالهای اخیر شاهد برقراری عدالت ورزشی برای تمام های هیاتها، بانوان و استانها از سوی وزارت هستیم و این نگاه عادلانه به استانها برای تلاش بیشتر انگیزه داده است.