به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، هجدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی بانوان ناشنوای کشور به میزبانی قزوین در استادیوم 15هزارنفری سردار آزادگان برگزار و با قهرمانی تیم قزوین به پایان رسید.

این مسابقات با حضور زهرا داودی نایب رییس بانوان فدراسیون، فرهاد رحمانی و مریم پویا رییس و نایب رییس هیات ناشنوایان استان قزوین و سایر مسوولین ورزشگاه 15هزار نفری سردار آزادگان ابوترابی قزوین آغاز شد.

در ماده 100متر این مسابقات صفورا یزدانی از یزد با رکورد 14/64ثانیه اول شد و فاطمه شیرشکن از قزوین با رکورد 15/63ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و راضیه میرزایی هم از اصفهان با رکورد 15/94ثانیه عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

در ماده 200متر مریم عبدی فرد از اردبیل با رکورد 30/69ثانیه بر سکوی نخست ایستاد و خدیجه خانبابایی از قزوین با رکورد 33/12ثانیه دوم شد و راضیه میرزایی هم از اصفهان با رکورد 34/17ثانیه بر سکوی سوم ایستاد.

در ماده 400متر مریم عبدی فرد از اردبیل با رکورد 10/37-1دقیقه قهرمان شد و خدیجه خانبابایی از قزوین با رکورد 19/75-1دقیقه در مکان دوم ایستاد و آرزو دریس حمود هم از اصفهان با رکورد 28/09-1دقیقه عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

در ماده 800متر خدیجه عبدی از آذربایجان شرقی با رکورد 08/56-3دقیقه بر سکوی نخست ایستاد و سکینه توکلی از اصفهان با رکورد 11/07-3دقیقه دوم شد و ندا گل مکانی از تهران 13/50-3دقیقه به مقام سومی بسنده کرد.

در ماده 1500متر ندا گل مکانی از تهران با رکورد 38/35-6دقیقه اول شد و مهشید غزنویان از قزوین با رکورد 44/87-6دقیقه بر سکوی دوم ایستاد و مریم محمدبیگی از قزوین با رکورد 54/91-6دقیقه سوم شد.

در ماده 5000متر مهشید غزنویان از قزوین با رکورد 43/80-25دقیقه قهرمان شد و خدیجه مولایی از اردبیل با رکورد 28دقیقه عنوان دوم را کسب کرد و لیلا نوری هم از اردبیل با رکورد 34/00-30دقیقه بر سکوی سوم ایستاد.

در 100متر با مانع صفورا یزدانی از یزد با رکورد 21/47ثانیه بر سکوی نخست ایستاد و فاطمه شیرشکن از قزوین با رکورد 22ثانیه عنوان دوم را به خود اختصاص داد و خدیجه عبدی از آذربایجان شرقی با رکورد 23/16ثانیه سوم شد.

در رشته پرش طول صغری ربیعی فرد از تهران با رکورد 4/24متر قهرمان شد و سمیرا یزدانی از یزد با رکورد 3/42متر نایب قهرمان شد و صدیقه عمید از اردبیل با رکورد 3/37متر بر جایگاه سوم ایستاد.

در رشته پرتاب وزنه راضیه پاسالاری از فارس با رکورد 7/37متر بر سکوی نخست ایستاد و سپیده اقبالی از آذربایجان شرقی با رکورد 6/59متر دوم شد و مریم محمودی مطلق از چهارمحال و بختیاری با رکورد 6/23متر عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

در رشته پرتاب دیسک اقدس ماهوش از اصفهان با رکورد 19/55متر قهرمان شد و صدیقه مرادی از فارس با رکورد 16/51متر بر سکوی دوم ایستاد و مریم محمدی بیگی از چهارمحال و بختیاری با رکورد 15/38متر سوم شد.

در رشته پرتاب نیزه ریحانه بنیان از اصفهان با رکورد 23/85متر قهرمان شد و لیلا رضایی از قزوین با رکورد 21/18متر بر سکوی دوم ایستاد و راضیه پاسالاری از فارس با رکورد 20/47متر در جایگاه سوم قرارگرفت.

در بخش تیمی نیز تیم قزوین با 44 امتیاز ، اصفهان 38امتیاز و اردبیل 28امتیاز مقام های اول تا سوم را به دست آوردند.