به گزارش خبرگزاری برناازلرستان، علی جهان آرا در این دیداربا ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه های عمومی استان نشست هم اندیشی واحد های تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در حل بخشی از مسائل و مشکلات کتابخانه های عمومی استان و به ویژه در بحث عمرانی و تکمیل پروژه های کتابخانه ای استان توسط وزارت ارشاد را مهم ارزیابی کرد.

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان تعامل بیشتر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره اوقاف و امور خیریه، سازمان حج و زیارت  به عنوان واحد های تابعه اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اداره کل کتابخانه های عمومی استان را خواستار شد و از اهتمام مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری چنین نشست هایی تشکر کرد.

وی در پایان از معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تا در خصوص رفع مشکل سنوات بیمه بخشی از کارکنان اداره کل کتابخانه های عمومی استان که قبلا در اداره ارشاد خدمت کرده اند و تسریع در روند ساخت و تکمیل پروژه های کتابخانه ای  که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مجری طرح آن می باشد اقدامات موثر صورت گیرد.

علی اصغر کاراندیش مروستی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این دیدار با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیشترین تعامل را با نهاد کتابخانه های عمومی کشور دارد، اظهار داشت: در نشست اخیر با علیرضا مختارپور دبیر نهاد کتابخانه های عمومی کشور  مسائل و موضوعات مطرح شده به خصوص رفع مشکل سنوات بیمه ای همکاران نهادی حل و فصل شده است.

وی همچنین عنوان کرد که در ملاقاتی که با مهندس بازوند استاندار لرستان داشته اند بر ضرورت تخصیص اعتبار ویژه جهت تکمیل پروژه های کتابخانه ای استان که دستگاه مجری آن اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان است تاکید ویژه ای شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان همکاری و مشارکت هرچه بیشتر ادارات و نهادهای تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در استان را خواستار شد تا از این طریق بخشی از مسائل و مشکلات این ادارات در سایه هم اندیشی و تعامل حل و فصل شود.