به گزارش برنا آذربایجان غربی، معصومه قادرزاده نایب رئیس هیات همگانی گفت : برگزاری مسابقه آمادگی جسمانی بانوان در ۹۶/۲/۲۵ در سه رده سنی توسط هیئت همگانی شهرستان سردشت برگزار گردید.

برندگان در هر رده سنی به اینصورت میباشد.

۴۱ سال به بالا : زهرا فلاح-خدیجه عباس نژاد- نشمیل حدیثی

۳۱ تا۴۰ سال  :  ساناز آذرشی-پخشان قادرزاده-نرمین علیزاده

۲۰تا۳۰سال : سیما ایدریسی-یادگار محمدی-شایسته کریمی

وی ادامه داد : هدف از برگزاری مسابقات در بخش همگانی ایجاد شور و هیجان در بین بانوان ورزشکار و ورزش دوست میباشد.

درپایان مسابقات از سوی اداره ورزش و جوانان سردشت جوایزی به نفرات اول اهداء گردید.