به گزارش خبرگزاری برنا از یاسوج؛معاون درمان شبکه بهداشت شهرستان دنا گفت: در این طرح پزشک متخصص داخلی و متخصص عفونی و یک پزشک عمومی به بیماران نیازمند خدمات درمانی ارائه کردند.

پادیز افزود: بیمارانی که مشکلات قلبی، دیابت، معده و فشارخون دارند غربالگیری می شوند و افرادی که نیاز به ادامه درمان داشته باشند به استان فرستاده می شوند.