به گزارش برنا از سنندج، وزنه برداران تیم ملی جانبازان و معلولین برای شرکت در دومین مرحله اردوهای آمادگی مسابقات جهانی مکزیک، فراخوانده شدند.

ملی پوشان دعوت شده تمرینات خود را از دوشنبه 25 اردیبهشت ماه در محل کمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین آغاز کرده اند.

معین احمدی وزنه بردار عنوان دار کامیارانی نیز با نظر کادر فنی فدراسیون در این مرحله از اردو حضور دارد و تحت نظر مربیان تیم ملی به تمرینات آمادگی می پردازد.

دومین اردوی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولین کشور تا 6 خرداد ماه در محل کمپ تیم های ملی فدراسیون با حضور ملی پوشان برگزار می شود.

علی اصغر رواسی به عنوان سرمربی تیم ملی بر این تمرینات نظارت دارد و علی فخرآور، محمود حسنی و جواد رازی به عنوان مربیان تیم ملی وی را همراهی می کنند.