به گزارش برنا،بهزاد ستاری تصریح کرد: در سال ۹۴ برای ۲۹ هزار و ۱۰۰ نفر آموزش پیش از ازدواج ارائه شده که در سال گذشته به ۳۰ هزار و ۵۹۵۵ نفر افزایش یافت.

وی با بیان اینکه آموزش‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها ارائه می‌شود، اضافه کرد: علاوه بر این آموزش زندگی و خانواده نیز در سال ۹۴ به ۲۹ هزار و ۸۰۰ نفر و در سال گذشته به ۳۱ هزار نفر ارائه شده است.

مدیرکل بهزیستی استان ادامه داد: در سال ۹۴ به ۵۲ هزار و ۸۶۴ نفر آموزش مهارت‌های ۱۰ گانه زندگی ارائه شده بود که این رقم در سال گذشته به ۵۴ هزار و ۱۴۲ نفر افزایش یافت.

ستاری تأکید کرد: تمامی برنامه‌های آموزشی با رشد قابل‌توجه همراه است؛ اما ضروری است میزان اثربخشی برنامه‌ها نیز مشخص شود.

مدیرکل بهزیستی استان با تأکید به اینکه برنامه‌های آموزش ازدواج و خانواده به مدت ۱۵ سال است در استان اجرا می‌شود، اضافه کرد: در نظر داریم میزان اثربخشی برنامه‌ها مشخص شود.

ستاری تأکید کرد: در واقع ضروری است قبل و بعد از آموزش‌ها وضعیت زندگی افراد بررسی شده و راهکارهایی برای اثربخشی برنامه‌ها ارائه شود.