به گزارش برنا،با توجه به میزبانی شایسته استان اردبیل در برگزاری دومین دوره مسابقات والیبال مردان زیر 23سال (امید) آسیا، حمایت و استقبال گرم مردم شریف استان اردبیل از این دوره از مسابقات، فدراسیون والیبال ضمن تشکر و قدردانی از این میزبانی اعلان کرد که برای آمادگی و آماده سازی تیم ملی والیبال نوجوانان کشور طی هفته آتی اردوی تیم ملی در استان اردبیل و در ورزشگاه رضازاده برگزار خواهد شد.