به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛معاون کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور امروز در نشست با خبرنگاران واصحاب رسانه استان گفت: یک هزار و 460 میلیارد تومان مشارکت های مردمی توسط کمیته امداد در سال گذشته جمع آوری شده است.

علی محمد ذولفقاری با بیان این مطلب سهم مشارکت مردم در کمک های امدادی کمیته امداد را 25 درصد عنوان کرد وافزود:امسال تعهد کرده ایم که این میزان به هزار و 700 میلیارد تومان برسد.

وی با بیان اینکه   10 میلیون خانواده با بخش کمیته امداد و مشارکت های مردمی این نهاد همکاری دارند خاطر نشان کرد:این بخش شامل 8 میلیون مشترک صدقات، 1 میلیون حامی اکرام ایتام و طرح محسنین هستند و جمعی نیز در قالب های زکات، فطریه و پرداخت های ماهیانه با کمیته امداد همکاری می کنند.