به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛جاسم محمدی فارسانی امروزدرنشست با خبرنگاران واصحاب رسانه استان از ایجاد 4هزار و 536 فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد طی سال گذشته خبرداد.

وی بابیان اینکه این تعداد فرصت شغلی با اعتبار 44 میلیارد و 700میلیون تومان ایجاد شده است افزود:5 هزار و 400 مورد جهیزیه با اعتبار 12 میلیارد و 200میلیون تومان برای افراد تحت پوشش کمیته امداد خریداری شده است.

این مسئول یادآورشد: 7 هزار و 800 سفر زیارتی  برای مددجویان تحت پوشش کمیته امداد لرستان صورت گرفته است.

محمدی فارسانی همچنین با بیان اینکه  128 هزار و 51نفر توسط کمیته امداد تحت پوشش قرارگرفته است یادآورشد:15 هزار و 480دانش آموز لرستانی نیز تحت پوشش کمیته امداد استان قرارگرفته اند.

خبر: میرزایی