به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،علی اکبر سیاری صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه با اشاره به موضوع مرگ مادران باردار در کشور اظهار داشت: در سال ۹۴، ۲۸ مادر به دلیل آنفلوآنزا فوت کردند، اما در این سال تعداد مرگ و میر مادران نسبت به ۹۳ کاهش پیدا کرد و در سال ۹۵ نیز نسبت به ۹۳ باز هم کاهش یافت.

وی بیان داشت: مرگ و میر مادران باردار در سال ۹۵ نسبت به ۹۳ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر به ۱۷.۲ دهم رسید.

 معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین با اشاره کاهش به مرگ نوزادان گفت: در زمینه مقابله بیماری های واگیر موفقیت های بزرگی داشته ایم.

سیاری با اشاره به برنامه ریزی برای پیشگیری از بیماری های غیر واگیر و آسیب های اجتماعی در کشور بیان داشت: نیروهایی که در حوزه بهداشت و درمان خدمت ارائه می کردند از ۲۲ هزار نفر به ۴۳ هزار نفر افزایش پیدا کرد.

وی با بیان اینکه ۱۵ هزار نفر به تعداد مراقب های سلامت کشور اضافه شده است افزود: هزار و ۳۰۰ نفر کارشناس روان، ۹۰۰ نفر کارشناس تغذیه، شش هزار نفر پزشک در کشور به تعداد نیروهای گذشته اضافه شده است.

 معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از به کار گیری هزار و ۳۰۰ دندانپزشک در روستاهای کشور خبر داد و گفت: ۳۵ میلیون خدمت سلامت دهان و دندان به هفت میلیون دانش آموز در ۶۲ هزار مدرسه از دیگر اقدامات صورت گرفته بوده است.

وی از ارائه خدمات ترمیمی دندانپزشکی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در کشور خبر داد.

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به برنامه های طرح تحول سلامت گفت: در این زمینه ۱۵ برنامه و ۱۰ پروژه پشتیبان داریم و برنامه اول برای ۲۸ میلیون نفر جمعیت روستایی، عشایر و شهرهای با جمعیت زیر ۲۰ هزار نفر است.

سیاری با بیان اینکه به ازای هر چهار هزار نفر روستایی به طور متوسط یک پزشک داریم گفت: در دولت قبل دو هزار و ۴۰۰ پزشک در روستاها داشتم که این تعداد را به شش هزار و ۷۰۰ نفر افزایش دادیم.

وی با اشاره به فعالیت هزار و ۳۰۰ دندانپزشکان در روستاها گفت: هزار و ۱۰۰ ماما نیز در روستاها طی این دولت شروع به فعالیت کردند.