به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،کوروش ساکی ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران از احداث ۲۳۴ پروژه درمانی و بهداشتی در لرستان خبر داد و اظهار داشت: لرستان یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که به ازای هر هزار نفر یک تخت بیمارستانی در لرستان وجود دارد.

وی گفت: تا کنون هزار و ۸۰۰ تخت بیمارستانی در لرستان احداث شده است.

وی با اشاره به احداث ۸۰۰ تخت بیمارستانی در لرستان طی سه سال گذشته گفت: با ساخت این تعداد تخت، به ازای هر هزار نفر لرستانی دو تخت بیمارستانی خواهیم داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از خریداری هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان تجهیزات پشکی در استان خبر داد و افزود: همچنین طی سه سال گذشته تعداد تخت های ویژه بیمارستانی لرستان ۹۶ درصد افزایش پیدا کرده است.