به گزارش خبرگزاری برنا از لرستان ،محمدرضا صفی خانی ، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت و گو با خبرنگاران در حاشیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: در جلسه ستاد تسهیل مقرر شد تا با حضور نمایندگانی از صنعت و معدن ، سرمایه گذار و بانک ، مشکل بخچال سازی مورد بررسی قرار گیرد و با از سرگیری خط تولید این واحد تولیدی بتوان بخشی از مشکلات مرتبط با اشتغال را با کمک این واحد تولیدی مرتفع ساخت.
وی با تاکید بر اینکه مصوبات ستاد تسهیل نباید به حال خود رها شوند اظهار کرد: در سال جاری ستاد تسهیل ، رویکردی جدی به موضوع تولید و اشتغال خواهد داشت و از بانک های عامل و دستگاه های اجرایی تقاضا دارد که با تعامل بیشتری به واحدهای صنعتی توجه کنند تا این واحدها احیا و روی پا قرار گیرند.
صفی خانی گفت: در ستاد تسهیل واحدهای تولیدی که به نحوی در خصوص پرداخت وام خود به بانک های عامل با مشکل مواجه شده اند با حضور نماینده بانک مورد بررسی قرار می گیرند با این نگاه که بتوان مشکل واحد تولیدی را مرتفع ساخت و چرخه تولید آن را احیا کرد.