به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در جریان برگزاری جلسه اقتصاد مقاومتی باحضور استاندار، مدیران بانکها ودیگر مدیران استان قزوین،  با اهدای لوح از مهندس رمرودی مدیر شعب بانک کشاورزی استان قزوین  به دلیل عملکرد مطلوب این بانک در پرداخت تسهیلات از محل اعتبار بهین یاب تقدیر کرد.

این تسهیلات در راستای افزایش تولید و ایجاد اشتغال مطلوب و تمرکز بر مقوله اشتغال آفرینی، بسترسازی برای تولید هدفمند به واحدهای حایز شرایط پرداخت شده است.

پرداخت تسهیلات بهین یاب از مدت ها پیش توسط بانک کشاورزی و چند بانک دیگر آغاز شده و هم اکنون نیز ادامه دارد.

بانک کشاورزی2