به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، رقابت های تنیس مناطق پنجگانه بانوان با حضور تنیسورهایی از خراسان رضوی، قزوین، بابل، البرز، اصفهان، تهران و گیلان در قزوین برگزار شد که در پایان کاملیا مافی از استان قزوین توانست عنوان نخست را به خود اختصاص دهد.

با انصراف فرناز فرخ پور از اصفهان در دیدار فینال این مسابقات کاملیا مافی از قزوین به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد و پگاه کارآور از تهران و ناهید صدوقی از البرز هم مشترک عنوان سوم را به خود اختصاص دادند. سرداوری این مسابقات بر عهده اکرم کامیاب بود.