به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد در این خصوص گفت: خانه جوانان با هدف ارتقای سطح توانمندی جوانان، گسترش کمی و کیفی سازمان های مردم نهاد و حمایت از فعالیت های آنان در خراسان رضوی راه اندازی شده است.

کوروش صبوری افزود: امروز حساس سازی افکار عمومی و گفتمان سازی موضوع جوانان به عنوان اولویت اصلی مسئولان و بخش های مختلف جامعه به شمار می رود.

وی خاطر نشان کرد: خانه جوانان و ورزش با کارکردهای آموزشی،مشاوره ای ،کارآفرینی،سازماندهی و نشاط آفرینی در مشهد کار خود را آغاز کرده است.

32 درصد از جمعیت شش میلیونی استان خراسان رضوی را جوانان 15 تا 29 ساله تشکیل می دهند.