خورشید 30 اردیبهشت روحانی تر از همیشه بر ایران عزیزمان تابید. بر جای جای این سرزمین، نقش شور و اراده، طرح زیبایی را به یادگار گذاشت. مشارکتی از جنس ماندگاری که حرف های زیادی دارد.

این روزها می گذرد مثل خیلی روزهای دیگر اما یادمان نمی رود هر زمان که وقتش برسد همه خواهند بود‌ با هر تفکری با هر نگرش و نگاه و منطقی. همه آمدند و گفتند و خواستند و آن بخش از خواسته ها که نظر اکثریت است حالا خواسته همه خواهد بود. ایران بزرگ، سرزمین تاریخ ساز و سرشار از خیر و برکت که جایگاه شایسته تری را در منطقه و جهان نشان گرفته است. جایگاهی که در خور شان هر ایرانی ست. جایگاهی که در نگاه های مختلف، متفاوت است اما هر کسی از ظن خود یار این کشور بود اما برای این کشور بود. حالا نگاه و نگرش تدبیر و امید دوباره نگاه اکثریت است و می رود تا ادامه دهید مسیر آغاز شده دیروز را. قدم هایی که آرام آرام اما پیوسته برداشته می شوند و نقش عزت و سربلندی این سرزمین نامدار را بیش از همیشه طرح می ریزد.

اکنون همه مسئولیت این خواست و‌ نگاه غالب را بر دوش داریم و برای محقق ساختنش باید که بیشتر تلاش کرد. مسایل و دغدغه های اقتصادی اولویت اولی است از همین امروز، کاهش آن بایست شتاب بیشتری داشته باشد.

ایران امروز در کنار خیلی داشته های دیگر، یک داشته ارزشمند دارد، نیروی کار جوان و پر انرژی که در اوج توان است و باید برای به پرواز درآوردن کشور، میاندار گود باشد. مسیر پیشرفت و عزتمندی ما از صلح و دوستی و ارتباط متقابل و دو سویه با دنیا می گذرد.

ما نشان دادیم خوب بلدیم که در وقت خاص، خاص عمل کنیم. دولت دوازدهم اکنون نقاط ضعف و‌ قوت خود را می داند و به پشتوانه یکی از تاریخی ترین مشارکت های ایران زمین، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد و امید فراوانی وجود دارد که با تدبیر بیشتر، هر روز بر حامیان برنامه های خود بیافزاید و مشارکت بیشتر و بیشتر ایرانیان را در سرنوشت و آینده خود داشته باشد.

دغدغه های بخش زیادی از آنانکه رای مثبت به برنامه های دولت روحانی ندادند قابل رفع می باشد و این نکته مهمی است که اطمینان داریم با توجه به اهداف و برنامه های دولتمردان کارآزموده و حمایت های همیشگی مقام معظم رهبری و نیز مشارکت مردم عزیزمان که صاحبان این سرزمین گهر بار هستند رفع خواهد شد. این سرزمین امن و آرام باید که مردمانش تجربه دار آرامش بیشتر باشند و بی دغدغه تر زندگی کنند.

هدفی بزرگ که امیدواریم در بستر قانون مداری دولت دوازدهم جای جای این سرزمین را چون خورشید روحانی امروز در بر بگیرد و طعم تابش بی منت را ارزانی همه ایرانی ها نماید. باشد که این سرزمین بزرگ، همیشه ی تاریخ در امنیت و آرامش سربلندتر بماند