به گزارش برنا،کریم خسروی روز پنجشنبه در جلسه شورای ملی سالمندان شهرستان بیله سوار افزود: تهیه بانک جامع اطلاعاتی دقیق و منسجم از سالمندان منطقه و فراهم سازی زیرساخت های موردنیاز برای ارائه خدمات مطلوب به آنها ضروری است.
وی تعداد سالمندان این شهرستان را پنج هزار و 176 سالمند ذکر و بیان کرد: یک هزار و 835 نفر از این تعداد در مناطق شهری و سه هزار و 341 نفر نیز در مناطق روستایی سکونت دارند.
به گفته وی ، 9.5 درصد جمعیت شهرستان را سالمندان تشکیل می دهند.