به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، مسعود نصرتی شهردار قزوین و رییس مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم با اعلام این خبر گفت: 71شهر ایرانی و خارجی در مسیر جاده ابریشم واقع در مسیر جاده ابریشم به عضویت مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم به مرکزیت شهر فرهنگی و تاریخی قزوین درآمده اند.

نصرتی خاطر نشان کرد: ما به دنبال احیای جاده ابریشم جدید با رویکرد بازگرداندن ارزش ‌های جاده ابریشم قدیم به منظور کمک به دیگر شهرهای در حال توسعه با هدف تلاش برای حذف فقر برای توسعه پایدار از طریق ایجاد زیرساخت‌ ها، توسعه سبز، تجارت و سرمایه گذاری، همکاری در زمینه فرهنگ، اقتصاد و گردشگری و در نهایت دستیابی به بهبود معیشت مردم در شهر های جاده ابریشم هستیم.

وی ادامه داد: در اعصار گذشته ارتباط جوامع با کانون ‌های بزرگ تمدن ‌های بشری موجب شکل‌ گیری راه‌ های گوناگونی شده که از جمله مهمترین و با اهمیت‌ ترین آنها راه‌ های ارتباطی جهان جاده ابریشم بوده است به ‌طوریکه راه ابریشم با تاریخ چند هزار ساله خود مهمترین شاه ‌راه بازرگانی در دنیای قدیم بوده که تاثیرات زیادی بر ملت‌ ها و جوامع مختلف در حوزه‌ های اقتصادی و فرهنگی داشته که این تاثیرات موجب آشنایی جوامع با تمدن ‌های دور و نزدیک و بروز تغییراتی در سبک زندگی و همچنین عقیدتی مردم شده است.

نصرتی افزود: مجمع جهانی شهر های جاده ابریشم یک ساز ‌و‌ کار بنیادی است که با نظارت برنامه اسکان بشر سازمان‌ ملل ‌متحد و همکاری با آژانس‌ های وابسته به سازمان ملل نسبت به هماهنگی سیاست‌ ها، مشارکت ‌ها، تسهیل تجارت و سرمایه گذاری در سطح شهرهای واقع در مسیر جاده ابریشم با هدف تعامل سازنده با بیش از 300شهر از 73کشور در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار با تشکیل کارگروه‌ های فرهنگی، اقتصادی و گردشگری برای گسترش بیشتر مبادلات و همکاری‌ های مشترک در جهت ساخت آینده ‌ای روشن برای کلیه شهرها بر روی کمربند جهانی جاده ابریشم در فضایی کاملا صلح ‌آمیز و نیز احترام به منافع مشترک مدیریت و برنامه ریزی می‌نماید.

رییس مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم تصریح کرد: باید این واقعیت را بپذیریم که شهرها متعلق به شهروندان آن ها هستند بنابراین باید ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را جزو اصلی‌ترین وظایف خود دانسته و برای دستیابی به این هدف، نظارتی مناسب بر اساس اصول  برابری و احترام متقابل میان شهرها و در راستای تبادل علم، تکنولوژی، منابع و تجارب داشته و همکاری و مشارکت میان شهروندان را نیز تسهیل و ارتقا دهیم.