به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، مریم بیدخام سرپرست اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین در نشست ارتقای تاب آوری اجتماعی گفت: دوره ارتقای تاب آوری اجتماعی با هدف کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش توانمندی زنان و خانواده در برابر آسیب ها به زودی در قزوین برگزار می شود.

بیدخام اظهارکرد: این دوره با محتوای آموزش مسائل و آسیب های اجتماعی در نظر گرفته شده و مدرسان و تسهیل گران این دوره تعیین شده اند.

وی ادامه داد: یکی از اهداف این دوره افزایش سطح آگاهی و بینش زنان و خانواده های قزوینی در خصوص آسیب های اجتماعی نظیر اعتیاد، طلاق، مفاسد اجتماعی و بیکاری می باشد که در این زمینه با تهیه بسته ها و محتواهای مناسب با همکاری مدرسان و سازمان های مردم نهاد اقدام شده است.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین همچنین گفت: افزایش توانمندی و تاب آوری جامعه به کاهش بزه و آسیب های اجتماعی در سطح جامعه منجر می شود و افزایش شادابی و نشاط جامعه را در عرصه های مختلف در پی دارد.

این مسئول افزود: امیدواریم دستگاه های اجرایی همکاری و همراهی لازم را با مدرسان و تسهیل گران این دوره اجتماعی داشته باشند تا با افزایش سطح آگاهی جامعه، اهداف تعیین شده سریع تر محقق شوند.

وی در ادامه با اشاره به آسیب های اجتماعی گفت: براساس آمارگیری های انجام شده در سال 95 موضوع بیکاری و مشکلات اقتصادی به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی شناخته شده است بنابراین توانمندسازی مردم با طرح ها و برنامه های اقتصادی در نهایت به کاهش این آسیب منتهی خواهد شد.

بیدخام در پایان خاطر نشان کرد: تبعیض در جامعه و طلاق و اعتیاد از دیگر آسیب های اجتماعی مهم هستند که امیدواریم با برگزاری این دوره اجتماعی و همکاری مدرسان و تسهیل گران در راه کاهش آنها و افزایش تاب آوری اجتماعی تلاش کنیم.

در ادامه این نشست مدرسان و سمن های حاضر در جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند.